Ieteicams, 2021

Redaktora Izvēle

Atšķirība starp ētiku un vērtībām

Ētika un vērtības kopā veido pamatu ilgtspējībai. Lai gan reizēm tās tiek izmantotas sinonīmi, tās ir atšķirīgas, kur ētika ir noteikumu kopums, kas regulē grupas uzvedību, ko izveidojusi grupa vai kultūra. Vērtības attiecas uz pārliecību, kurai personai ir ilgstoša izvēle.

Ētika un vērtības ir svarīgas visos dzīves aspektos, kad mums ir jāizvēlas starp divām lietām, kurās ētika nosaka, kas ir pareizi, vērtības nosaka to, kas ir svarīgs.

Spēcīgas konkurences pasaulē katrs uzņēmējsabiedrība strādā pie noteiktiem principiem un pārliecībām, kas ir tikai vērtības. Tāpat organizācijā tiek īstenota ētika, lai nodrošinātu ieinteresēto personu, piemēram, klientu, piegādātāju, darbinieku, sabiedrības un valdības interešu aizsardzību. Izlasiet šo rakstu, lai uzzinātu svarīgās atšķirības starp ētiku un vērtībām.

Salīdzinājuma diagramma

Salīdzinājuma pamatsĒtikaVērtības
NozīmeĒtika attiecas uz rīcības pamatnostādnēm, kas attiecas uz jautājumu par morāli.Vērtība ir definēta kā principi un ideāli, kas palīdz tiem pieņemt svarīgākus.
Kas viņi ir?Morālo principu sistēma.Stimuli domāšanai.
KonsekvenceVienotaAtšķiras no cilvēka uz cilvēku
StāstaKas ir morāli pareizs vai nepareizs, attiecīgajā situācijā.Ko mēs vēlamies darīt vai sasniegt.
NosakaMūsu iespēju pareizība vai nepareizība.Svarīguma līmenis.
Ko tas dara?IerobežojumiMotivē

Ētikas definīcija

Ar terminu “ētika” mēs domājam morālās filozofijas nozari - darbību, motīvu un rezultātu pareizības vai nepareizības sajūtu. Īsāk sakot, tā ir disciplīna, kas identificē labu vai ļaunu, taisnīgu vai netaisnīgu, godīgu vai negodīgu praksi attiecībā uz morālo pienākumu. Tas ir labi pamatoti standarti, kas personai būtu jādara, attiecībā uz tiesībām, pienākumiem, taisnīgumu, ieguvumiem sabiedrībai utt. Standarts uzliek saprātīgu pienākumu pārtraukt noziegumus, piemēram, zagt, uzbrukt, izvarot, slepkavot, krāpties utt.

Sistēma risina cilvēka morāles jautājumus, piemēram, Kas būtu standarta veids, kādā cilvēki var dzīvot? Vai kādas ir atbilstošās darbības konkrētajās situācijās? Kas būtu ideāla cilvēka rīcība? uc Ētikā ir četras svarīgas studiju jomas:

  • Meta-ētika : ētiskā filozofija, kas analizē morālo vērtību nozīmi un apjomu.
  • Aprakstoša ētika : ētikas nozare, kas nodarbojas ar psiholoģiju, socioloģiju, antropoloģiju utt.
  • Normatīvā ētika : morāles darbības izpēte ar praktiskiem līdzekļiem.
  • Lietišķā ētika : šī filiāle stāsta mums, kā mēs varam sasniegt morālus rezultātus konkrētā situācijā.

Vērtību definīcija

Vērtības attiecas uz svarīgiem un ilgstošiem uzskatiem vai principiem, pamatojoties uz kuriem indivīds pieņem spriedumus dzīvē. Tā ir mūsu dzīves centrā, kas darbojas kā uzvedības standarts. Tie nopietni ietekmē indivīda emocionālo stāvokli. Tie var būt personiskās vērtības, kultūras vērtības vai korporatīvās vērtības.

Vērtības ir spēki, kas indivīdam liek rīkoties noteiktā veidā. Tā nosaka mūsu prioritātes dzīvē, ti, to, ko mēs vispirms apsveram. Tas ir iemesls, kāpēc mēs izvēlamies. Tas atspoguļo to, kas mums ir svarīgāks. Tātad, ja mēs esam uzticīgi mūsu vērtībām un attiecīgi izvēlamies, tad veids, kādā mēs dzīvojam, lai izteiktu savas pamatvērtības. Turklāt, ja jūs saprotat indivīda vērtības, jūs varat viegli noteikt, kas viņiem ir svarīgs.

Galvenās atšķirības starp ētiku un vērtībām

Būtiskās atšķirības starp ētiku un vērtību ir aprakstītas tālāk sniegtajos punktos:

  1. Ētika attiecas uz rīcības pamatnostādnēm, kas attiecas uz jautājumu par morāli. Vērtība ir definēta kā principi un ideāli, kas palīdz viņiem pieņemt svarīgāku spriedumu.
  2. Ētika ir morāles principu sistēma. Atšķirībā no vērtībām, kas ir mūsu domāšanas stimuls.
  3. Vērtības būtiski ietekmē emocionālo prāta stāvokli. Tāpēc tā darbojas kā motivētājs. No otras puses, ētika liek ievērot konkrētu rīcību.
  4. Ētika ir konsekventa, bet vērtības atšķiras dažādām personām, ti, tas, kas ir svarīgs vienam cilvēkam, var nebūt svarīgs citai personai.
  5. Vērtības norāda, ko mēs vēlamies darīt vai sasniegt mūsu dzīvē, bet ētika palīdz mums izlemt, kas ir morāli pareizs vai nepareizs šajā situācijā.
  6. Ētika nosaka, cik lielā mērā mūsu iespējas ir pareizas vai nepareizas. Atšķirībā no vērtībām, kas nosaka mūsu dzīves prioritātes.

Secinājums

Kaut arī ētika tiek konsekventi piemērota visā laika periodā, un tā ir vienāda visiem cilvēkiem. Vērtībām ir individuālistiska pieeja, ti, tā atšķiras no cilvēka uz cilvēku, bet paliek stabila, salīdzinoši nemainīga, bet laika gaitā tās var mainīties nozīmīga emocionāla notikuma dēļ.

Top