Ieteicams, 2023

Redaktora Izvēle

Starpība starp kārtējo akcionāru sapulci un ārkārtas akcionāru sapulci

Biedru sapulce jāuztur, lai dalībnieku apstiprināšana tiktu pieņemta dažos uzņēmējdarbības jautājumos. Lai veiktu parastos darījumus un uzņēmuma īpašo biznesu (ja tāds ir), kārtējo akcionāru sapulci tur valde, savukārt īpašais bizness tiek apspriests ārkārtas pilnsapulcē.

Uzņēmumam ir atsevišķa juridiska identitāte, kas atšķiras no tās biedriem, bet tie ir tie, kas dibina uzņēmumu kā juridisku personu. Tomēr uzņēmums ir mākslīgs cilvēks, un tā gribu izsaka sanāksmēs pieņemto rezolūciju veidā. Uzņēmums sasauc trīs veidu biznesa sanāksmes, kas ir ikgadējā pilnsapulce, ārkārtas pilnsapulce un klases sapulce.

Izlasiet šo rakstu, lai izprastu atšķirības starp ikgadējo kopsapulci un ārkārtas kopsapulci.

Salīdzinājuma diagramma

Salīdzinājuma pamatsAkcionāru pilnsapulceĀrkārtas pilnsapulce (EGM)
NozīmeIkgadējā pilnsapulce ir kopsapulce, kas katru gadu jāuztur uzņēmumam, lai apspriestu dažādus uzņēmējdarbības jautājumus.Ārkārtas akcionāru sapulce (EGM) ir jebkura cita sanāksme, kas nav pilnsapulce un kurā notiek darījumi ar uzņēmuma vadību.
Pirmā sanāksmeJābūt 9 mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām.Šādas prasības nav
BiznessParastā uzņēmējdarbība un īpašs bizness (ja tāds ir) tiek darīts.Tikai īpašs bizness.
Diena un laiksTo var turēt jebkurā dienā, izņemot valsts svētku dienas, tikai darba laikā.Tā var notikt jebkurā dienā, ieskaitot valsts svētkus, un jebkurā laikā dienas laikā.
SodsJa sapulce netiek sasaukta noteiktajā laikā, tiek piemērots sods.Par likumu nav noteikts sods.
To sasaucValdeValde, valde par akcionāru rekvizīciju, rekvizitoru vai tribunālu.

Gada kopsapulces definīcija

Gada pilnsapulce (AGM), kā norāda tā nosaukums, ir uzņēmuma ikgadējais pasākums, kurā dalībniekiem ir iespēja runāt par uzņēmuma darbību, rentabilitāti un ikdienas darbībām. Saskaņā ar 2013. gada Likumu par uzņēmumiem, katram uzņēmumam, izņemot vienu uzņēmumu, reizi gadā ir jāsasauc ikgadējā pilnsapulce, lai apspriestu parastās uzņēmējdarbības jautājumus.

Gadījumā, ja uzņēmums neveic ikgadējo akcionāru sapulci nevienā finanšu gadā, dalībniekiem ir tiesības vērsties pie attiecīgās iestādes, kas savukārt dod norādījumus uzņēmuma akcionāru sapulces sasaukšanai. Pastāv divu veidu ikgadējā akcionāru sapulce, kas dota kā:

 • Pirmā kārtējā akcionāru sapulce : tā jāuzsāk deviņu mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām. Tāpēc uzņēmuma dibināšanas gadā nav nepieciešams rīkot nevienu AGM.
 • Vēlākā akcionāru sapulce : Visa pārējā pilnsapulce pēc pirmās akcionāru sapulces tiek saukta par nākamo akcionāru sapulci, kas notiks sešu mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām vai 15 mēneši no pēdējās pilnsapulces, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.

Ārkārtas akcionāru sapulces definīcija

Ārkārtas akcionāru sapulce attiecas uz notikušo kopsapulci, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar uzņēmuma lietu administrēšanu un kas prasa attiecīgo dalībnieku piekrišanu.

Ja uzņēmumam nav iespējams gaidīt nākamo akcionāru sapulci, uzņēmuma statūtos ir paredzēts rīkot kopsapulci, kas nav pilnsapulce, lai veiktu īpašus darījumus, kas pazīstami kā ārkārtas akcionāru sapulce. To var izsaukt:

 • Valde : Ja valde uzskata par piemērotu, tai ir ārkārtas pilnsapulce.
 • Valde par locekļu pieprasīšanu : Valde uzaicina EGM, kad tā saņem rekvizīciju no pietiekama skaita locekļu skaita, dienā, kad saņemts pieprasījums.
 • Pieprasījuma iesniedzējs : Ja valde nesaņem sanāksmi 21 dienas laikā no dienas, kad saņemts derīgs pieprasījums attiecībā uz jebkuru jautājumu, rekvizitors var pieprasīt EGM 45 dienu laikā pēc šādas rekvizīcijas saņemšanas.
 • Tribunāls : šķīrējtiesa var izsaukt arī EGM, pamatojoties uz jebkura locekļa vai direktora pieteikumu, kuram ir tiesības balsot, ja gadījumā, ja nav iespējams sasaukt locekļa sanāksmi.

Galvenās atšķirības starp ikgadējo akcionāru sapulci un ārkārtas akcionāru sapulci

Šeit izklāstītie punkti izskaidro atšķirības starp ikgadējo kopsapulci un ārkārtas akcionāru sapulci:

 1. Ikgadējā pilnsapulce (AGM) ir sanāksme, ko organizē uzņēmums katru kalendāro gadu, lai apspriestu dažādus uzņēmējdarbības jautājumus. No otras puses, ārkārtas akcionāru sapulce ir jebkura sanāksme, kas nav kopsapulce, kurā tiek apspriesta uzņēmuma vadība.
 2. Pirmā kārtējā akcionāru sapulce ir sasaukta ne vairāk kā deviņus mēnešus pēc finanšu gada beigām. Turpretim ārkārtas kopsapulces (EGM) gadījumā šādas prasības nav.
 3. Gan parastā uzņēmējdarbība, gan īpašs darījums tiek veikts AGM, bet tikai īpašs bizness tiek veikts EGM.
 4. Kopsapulcei jānotiek jebkurā dienā, kas nav valsts svētki, tikai darba laikā. Pretstatā EGM var veikt jebkurā dienā, ieskaitot valsts svētkus, un jebkurā laikā dienas laikā.
 5. Gadskārtējās sapulces (AGM) izsaukšana noteiktajā laikā, soda nauda līdz Rs. 1, 00, 000 un Rs. Tiek uzlikts 5000 dienā. Pretstatā tam, likums neparedz nekādu sodu par ārkārtas kopsapulces (EGM) neizsaukšanu.
 6. Kamēr valdes sastāvs tiek sasaukts tikai ar valdi, EGM var sasaukt valde, valde, pieprasot akcionārus, rekvizītus vai tribunālus.

Secinājums

21 dienas skaidri jāinformē katrs dalībnieks par kopsapulces norisi. Šīs sanāksmes organizē, lai nodrošinātu, ka visiem dalībniekiem tiek nodrošināta vienlīdzīga un godīga iespēja piedalīties uzņēmuma lēmumu pieņemšanas procesā.

Top